Sti

Dom i sag C-646/11 P 3F mod Kommissionen
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/01/2013

Foto©Hemera/ Thinkstock

Foto©Hemera/ Thinkstock

3F, som er en fagforening, der (bl.a.) repræsenterer søfolk, klagede til Kommissionen med påstand om, at en specifik skattefritagelse for søfolk på skibe, der er registreret i DIS, udgjorde ulovlig statsstøtte.

  Kommissionen fastslog, at fritagelsen udgjorde statsstøtte, men at den var lovlig i henhold til reglerne herom. Kommissionen besluttede derfor ikke at indlede en undersøgelsesprocedure.
   
  3F anlagde sag for Retten i Første Instans med påstand om annullation af Kommissions afgørelse.
   
  Retten fandt, at hverken 3F eller medlemmerne af fagforeningen var individuelt berørt af Kommissionens beslutning og afviste at antage sagen til realitetsbehandling. 3F appellerede Rettens afgørelse til EU-Domstolen, som annulerede Rettens kendelse om afvisning af realitetsbehandling. Domstolen hjemviste sagen til Retten, således at denne kunne træffe afgørelse om den af 3F nedlagte påstand om annullation af Kommissionens beslutning om ikke at gøre indsigelse mod danske skattemæssige foranstaltninger, der finder anvendelse på sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister
   
  I sin dom af 27. september 2011 fastslog Retten, at ingen af de af 3 F påberåbte forhold gjorde det muligt at fastslå, at Kommissionen efter afslutningen af den indledende undersøgelsesprocedure stødte på alvorlige vanskeligheder, der nødvendiggjorde indledningen af en formel undersøgelsesprocedure.
  3 F appellerede Rettens dom til EU-Domstolen, som i sin dom af i dag fastslår, at Retten ikke har begået nogen fejl i sin dom af 27. september 2011.

  EU-Domsstolen afviser således 3 F's appel i sin helhed.

  Baggrund:

  Ved dom af 23. april 2007 afviste Retten annullationssøgsmålet indledt af Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) til prøvelse af Kommissionens beslutning om ikke at gøre indsigelse mod de danske skatteregler for søfolk om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister. Retten fandt, at hverken 3F eller dets medlemmer var individuelt berørt af beslutningen, og afviste derfor søgsmålet pga. manglende retlig interesse.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/01/2014  |Til toppen