Sti

Landespecifikke anbefalinger for 2012
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/05/2012

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionens anden række af sine årlige anbefalinger til den økonomiske politik i Danmark og de andre 26 medlemsstater og i euro-området under et.
Anbefalingerne er baseret på en detaljeret vurdering af hvert enkelt lands økonomiske, beskæftigelsesmæssige og finanspolitiske situation.

  Kommissionen vil om nødvendigt fremlægge forslag til yderligere finanspolitiske tiltag, strukturelle reformer og vækstfremmende foranstaltninger, som medlemsstaterne bør gennemføre over de kommende tolv måneder.
  Anbefalingerne skal godkendes af Det Europæiske Råd og vedtages formelt af Rådet i juli.

  Baggrund:

  Fremlæggelsen af de landespecifikke anbefalinger er en vigtig etape i det ”europæiske semester” for samordning af de økonomiske politikker. Med udgangspunkt is EU’s vækststrategi (Europa 2020) definerer Kommissionen hvert år Europas økonomipolitiske prioriteter (i den årlige vækstoversigt). De prioriteter, som blev fremlagt i den årlige vækstoversigt for 2012 efter at være blevet vedtaget den 23. november 2011, blev godkendt af Det Europæiske Råd den 1. marts 2012. På det grundlag forelagde medlemsstaterne i april deres mellemfristede budgetplaner (kaldet stabilitetsprogrammer for landene i euro-området og konvergensprogrammer for andre medlemsstater) og planlagte strukturreformforanstaltninger for de kommende 12 måneder for Kommissionen. De landespecifikke anbefalinger er Kommissionens svar på disse.

  Efter offentliggørelsen af rapporten om varslingsmekanismen den 14. februar er det næste skridt i proceduren for makroøkonomiske ubalancer fremlæggelsen af resultaterne af Kommissionens grundige undersøgelse af 12 medlemsstater. Rapporten om varslingsmekanismen konkluderede, at den makroøkonomiske situation i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Italien, Ungarn, Slovenien, Spanien, Sverige og det Forenede Kongerige nødvendiggjorde nye undersøgelser med henblik på at vurdere, om der var tale om specifikke ubalancer. Kommissionen vil også, om nødvendigt, fremsætte henstillinger vedrørende passende forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/08/2012  |Til toppen