Sti

Kommissionens økonomiske henstillinger til Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/06/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har netop offentliggjort udkastet til henstillinger til hvert af medlemslandene inden for rammerne af den udvidede økonomiske koordination på EU-niveau, heriblandt Danmark. Kommissionen anerkender regeringens 2020-plan, men opfordrer til yderligere reformer og stramninger, hvis Danmark skal opretholde sin velstand og velfærd i fremtiden.

  Ifølge Kommissionens vurdering, er de mest kritiske punkter for Danmarks økonomi følgende

  - Underskuddet på statens finanser.
  - Den høje private gæld, der blandt andet skyldes skattestoppet og de afdragsfrie lån, der bidrog til at overophede økonomien og presse boligpriserne i vejret op til krisen. Gælden er ifølge Kommissionen en potentiel trussel mod såvel boligejernes økonomi som den finansielle sektor,  
  -  Den mangel på arbejdskraft, der af demografiske årsager vil komme til at påvirke Danmark.
  -  Alt for lav vækst i produktiviteten.

  Kommissionen anbefalinger til Danmark

  - Der bør gennemføres finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger i 2011 og 2012 som planlagt og en korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2013. Reduktionen af det offentlige underskud bør fremskyndes, hvis de økonomiske betingelser viser sig at blive bedre end forventet. Udgiftsstyringen bør styrkes ved at vedtage bindende flerårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner, som er i overensstemmelse med de overordnede mellemsigtede almindelige budgetmål.

  - Efterlønsordningen bør udfases som planlagt, der bør gennemføres en reform af førtidspensionen, og tilskudsordninger (fleksjob-ordningen) bør i højere grad målrettes mod de mest sårbare grupper.

  - Gennemførelsen af reformer bør fremskyndes for at forbedre kvaliteten i uddannelsessystemet. Frafaldsprocenterne bør bringes ned, især i den erhvervsfaglige uddannelsessektor, og antallet af lærepladser bør forøges.

  - Der bør tages skridt til at fjerne hindringer for konkurrencen, især i borgernær service og detailsektoren, ved at revidere planlægningslovgivningen og åbne for indkøb i kommuner og regioner.

  - Den igangværende stabilisering af ejendomsmarkedet bør understøttes efter den seneste priskorrektion, og samtidig bør der gøres en præventiv indsats for at styrke den mellemsigtede stabilitet på boligmarkedet og det finansielle system, herunder reformer af realkreditsystemet og ejendomsskattesystemet.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/09/2011  |Til toppen