Sti

Energibeskatning i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/04/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Kommissionen har fremlagt forslag til revision af direktivet om energibeskatning. I overensstemmelse med Europa-2020 strategien, som fastsætter EU's energi- og klimamål for det næste årti, vil direktivet udgøre en ny ramme for, hvorledes EU's politik på beskatningsområdet kan bidrage til grønnere vækst.

  Forslaget lægger op til en omlægning af den nuværende beskatningsmåde, så der på en mere objektiv måde tages højde for såvel CO2-udslip og de forskellige energiprodukters energiindhold.

  BAGGRUND

  • Den nuværende beskatning på energiprodukter er ofte ikke incitament nok til at sætte forbruget ned eller anvende renere energikilder.

  • Faktisk gør skatterne det nogle gange billigere at anvende mere beskidte brændstoffer og mere forurenende energikilder.

  • EU's ordning for handel med emissioner hjælper allerede med at begrænse CO2-udlednigner inden for nogle industrier. De bør ikke udsættes for en dobbeltbyrde pga. CO2-afgifter.

  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  • Samfundet som helhed vil få gavn af en effektiv anvendelse af ressourcerne og et renere miljø. Forslaget skal:

  o hjælpe med at nedbringe CO2-udledninger i overensstemmelse med EU's energi- og klimamål – så omkostningsfrit som muligt.
  o tilskynde til at skifte til renere former for og mere effektiv anvendelse af energi.

  • EU-landene kan stadig sætte deres nationale energiafgifter højere end EU's aftalte minimumsniveau.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Klima og energi er internationale spørgsmål. Det er afgørende med en koordineret europæisk indsats for at nå EU's fælles mål på disse områder.

  • EU er ansvarlig for at fastsætte mindstesatserne for punktafgifter – ved enstemmigt samtykke fra medlemslandenes regeringer til et forslag fra Kommissionen.

  HVAD ER NYT?

  • Afgifter på motorbrændstoffer, brændsel og elektricitet skal baseres på produktets inergiindhold og hvor stor dets CO2-udledning er. Produkter der forurener mere vil blive pålagt højere afgifter, og brug af "renere" energi vil blive belønnet.
  • EU vil fastsætte mindstesatser for afgifter baseret på energi- og CO2-indhold. For at sikre en retfærdig behandling vil mindstesatsen være den samme for konkurrerende produkter (f.eks. for alle slags brændsler eller alle motorbrændstoffer). Desuden skal skattesatserne – der fastsættes af medlemslandene – være ens for konkurrerende produkter.
  • CO2-afgifter skal kun gælde for industrianlæg, der ikke indgår i EU's ordning for handel med emissioner – så alle økonomiske sektorer deler ansvaret for at nedbringe CO2-udledninger, enten via direktivet om energibeskatning eller via emissionshandelsordningen.

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  • Forslaget vil kunne træde i kraft den 1. januar 2013, afhængig af hvor hurtigt EU's medlemslande når til enighed i Rådet.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 14/04/2011  |Til toppen