Sti

Kommissionen indbringer Danmark for EU-Domstolen på grund af exitskatteregler
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/11/2010

Foto©Hemera/ Thinkstock

Foto©Hemera/ Thinkstock

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Danmark, Nederlandene og Spanien for EU-Domstolen på grund af deres bestemmelser om exitbeskatning af virksomheder, der ophører med at være skattemæssigt hjemmehørende i disse lande. Kommissionen mener, at disse bestemmelser er uforenelige med etableringsfriheden som fastlagt i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Kommissionen sendte i marts 2010 en begrundet udtalelse – andet trin i en traktatbrudsprocedure - til disse tre lande. Eftersom de ikke har efterkommet EU-lovgivningen, har Kommissionen i dag besluttet at indbringe sagerne for EU-Domstolen.

  I henhold til den nationale skattelovgivning i Danmark, Nederlandene og Spanien beskattes en virksomhed af sine urealiserede kapitalgevinster, hvis den flytter sit hjemsted, sit faste driftssted eller sine aktiver til en anden medlemsstat. Tilsvarende transaktioner inden for disse lande beskattes imidlertid ikke med hensyn til eventuelle urealiserede kapitalgevinster.

  Kommissionen mener, at en sådan beskatning udgør en diskriminerende straf, som pålægges virksomheder, der ønsker at forlade disse lande eller at flytte aktiverne til udlandet. De pågældende regler kan få virksomheder til at afholde sig fra at udøve deres ret til fri etablering og udgør dermed en begrænsning af etableringsfriheden som fastlagt i artikel 49 i TEUF.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 23/10/2011  |Til toppen