Sti

Økonomisk styring i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/09/2010

Foto©istockphoto/ Thinkstock

Foto©istockphoto/ Thinkstock

Kommissionen har onsdag den 29. september vedtaget seks forslag (1 direktiv og 5 forordninger) om økonomisk styring som opfølgning af forslagene fra tidligere i år om øget samordning af de økonomiske politikker med henblik på stabilitet, vækst og beskæftigelse.

  Baggrund:

  De første skridt blev taget i foråret med styrkelsen af Eurostat's kontrolbeføjelser for at sikre korrekte og pålidelige data i medlemsstaternes offentlige regnskaber. De strategiske elementer i en øget økonomisk styring blev fremlagt i meddelelsen fra maj og den konkrete køreplan i kommunikationen fra juni.

  Det første europæiske økonomiske semester vil blive indført fra januar 2011.

  Kommissionen vil den 29. september vedtage en pakke af forslag, hvorved de mest påtrængende forslag nedfældes i EU-lovgivningen. I det europæiske semester indgår alle elementer i den økonomiske overvågning: budgetdisciplin i henhold til stabilitets- og vækstpagten, strukturreformerne under 2020-målene og en ny mekanisme, som skal afværge makroøkonomiske ubalancer, og som vil være fuldt integreret i overvågningsforløbet. Semestret skal sikre politiske retningslinjer, inden beslutningerne træffes, og give Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter en afgørende rolle.Som en del af lovpakken foreslås indførelse af nye sanktionsmuligheder og incitamenter for at sikre, at stabilitets- og vækstpagten overholdes. Forbedringer af de eksisterende håndhævelsesmekanismer indgår som et centralt element i forslagene.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/03/2012  |Til toppen