Sti

Moms: Kommissionen anlægger sag mod syv medlemslande ved Domstolen på grund af momsgruppereglerne
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/06/2010

Foto©Comstock/Thinkstock

Foto©Comstock/Thinkstock

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Nederlandene, Irland, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Den Tjekkiske Republik og Danmark ved EU-Domstolen, fordi de ikke har overholdt deres forpligtelser efter EU-retten med hensyn til momsgruppereglerne. I henhold til momsdirektivet er momsgruppering tilladt med henblik på administrativ forenkling. Dette direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at betragte personer, som i retlig forstand er selvstændige, men som finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden, som én enkelt afgiftspligtig person.

  I juli 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse om momsgruppemuligheden, hvori det angives, hvordan bestemmelserne om momsgruppering i EU-lovgivningen skal anvendes i praksis, således at de grundlæggende principper i EU's momssystem overholdes, og således at det sikres, at ordningen ikke har nogen negativ indvirkning på det indre marked.

  Efter at have undersøgt de nationale bestemmelser på dette område konstaterede Kommissionen, at lovgivningen i syv medlemsstater var uforenelig med EU-reglerne om momsgruppering. For så vidt angår Nederlandene, Irland, Finland, Det Forenede Kongerige, Den Tjekkiske Republik og Danmark er problemet, at de tillader personer, som ikke er afgiftspligtige, at være omfattet af en momsgruppe. Dette er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i momsdirektivet. Eftersom disse problemer fortsat består i disse medlemsstater, har Kommissionen nu besluttet at anlægge sag mod dem ved EU-Domstolen.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen