Sti

Underskudprocedure indledt over for Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

15/06/2010

Foto©Hemera/ Thinkstock

Foto©Hemera/ Thinkstock

Kommissionen har fastslået, at der foreligger uforholdsmæssigt stort underskud i Danmark og henstillede til Rådet, hvornår disse underskud bør være korrigeret. Ifølge de oplysninger, som de danske myndigheder indberettede i april 2010, forventes det offentlige underskud i Danmark at ligge på 5,4 % af BNP i 2010. Mens underskuddet kan betegnes som exceptionelt på baggrund af det økonomiske tilbageslag, kan overskridelsen af referenceværdien hverken betegnes som tæt på 3 % af BNP eller midlertidig.

  Kommissionen henstiller til Rådet at fastsætte, at underskuddet skal være korrigeret senest i 2013, idet den budgetmæssige konsolidering skal begynde i 2011. Danmark bør navnlig gennemføre de finanspolitiske foranstaltninger i 2010 som planlagt og sikre en årlig strukturel tilpasning på ½ % af BNP i perioden 2011-2013.

  Baggrund: proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

  Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som udgør den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten, er reguleret ved traktatens artikel 126 og nærmere præciseret i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97. Pagten, som blev revideret i 2005, giver mulighed for, at der tages hensyn til den økonomiske situation, når der vedtages henstillinger om tidsplanen for korrektionen.

  Når en medlemsstat indberetter et faktisk eller forventet underskud på over 3 % af BNP, udarbejder Kommissionen en rapport i henhold til artikel 126, stk. 3, til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, som afgiver udtalelse herom i henhold til artikel 126, stk. 4. Hvis Kommissionen derefter finder, at der er eller kan opstå et uforholdsmæssigt stort underskud, afgiver den en udtalelse til den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 126, stk. 5, og underretter Rådet herom. Samtidig skal Kommissionen i henhold til artikel 126, stk. 6, også foreslå, at Rådet fastslår, at der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud, og i henhold til artikel 126, stk. 7, henstille, at Rådet retter henstilling til den pågældende medlemsstat om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud inden for en given frist.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen