Sti

Uforholdsmæssigt stort underskud i Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/05/2010

Foto©Hemera/ Thinkstock

Foto©Hemera/ Thinkstock

Kommissionen har vedtaget rapporter i henhold til den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten for bl.a. Danmark. De danske myndigheder indberettede et forventet offentligt underskud i 2010 på 5,4 % af BNP i forbindelse med underskudsproceduren fra april 2010. Den forventede overskridelse af referenceværdien er exceptionel, da den følger af et alvorligt økonomisk tilbageslag. Da underskuddet klart er over 3 %, kan det ikke anses for at ligge tæt på referenceværdien. Det forventede underskud er ikke midlertidigt, hvilket fremgår af forårsprognosen. Kommissionen konkluderede derfor, at underskudskriteriet i traktaten ikke er opfyldt.

  Baggrund: Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

  I henhold til stabilitets- og vækstpagten skal Kommissionen udarbejde en rapport, når en medlemsstats aktuelle eller forventede underskud overstiger referenceværdien på 3 %. Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er reguleret ved traktatens artikel 126 og er yderligere præciseret i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97.

  Rapporterne i henhold til artikel 126, stk. 3, forelægges Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, som afgiver udtalelse herom (artikel 126, stk. 4).

  Kommissionen tager denne udtalelse i betragtning og afgiver en udtalelse om det uforholdsmæssigt store underskud (artikel 126, stk. 5), hvorefter den forelægger Rådet en henstilling om det uforholdsmæssigt store underskud (artikel 126, stk. 6) og fastsætter en frist for korrektionen heraf (artikel 126, stk. 7).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen