Sti

Anvendelse af stabilitets-og vækstpagten mht. Grækenland
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/02/2010

Kommissionen har vedtaget sin udtalelse om Grækenlands stabilitetsprogram samt en række beslutninger og anbefalinger til sikring af, at Grækenlands budgetunderskud bliver korrigeret, at landet implementerer en økonomisk politik, som vil øge landets konkurrenceevne og er i overensstemmelse med den fælles interesse, og at Grækenland retter op på de systemiske fejl og svagheder, der hidtil har forhindret, at indberetning af pålidelige budgetstatistikker blev foretaget i rette tid. Kommissionen foreslår også at øge Eurostats beføjelser til at overvåge kvaliteten af statistikker vedrørende de offentlige finanser.

  Baggrund:

  I april 2009 pålagde Rådet Grækenland proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Dette skete på grundlag af et forslag fra Kommissionen, der selv bygger på et skønnet budgetunderskud på 3,7 % af BNP i 2008. En frist for 2010 blev fastsat til korrektion til under 3 %, altså den tærskel, der er fastsat i Maastricht-traktaten. I december sidste år, enedes Rådet om, at landet ikke havde truffet effektive foranstaltninger til at korrigere sit underskud. Tallene var i mellemtiden blevet kraftigt revideret til 7,7 % i 2008. Grækenland øgede samtidig sin prognose for 2009 til mere end 12 % på grund af den økonomiske krise, manglende korrigerende foranstaltninger og skattemæssige afvigelser samt beslutninger om regnskabspraksis.

  I henhold til traktaten og gennemførelsesforordningen vedrørende korrektion af uforholdsmæssigt store underskud har Rådet, hvis et land undlader at gribe effektivt ind på en henstilling i henhold til 126 stk. 7 i traktaten (tidligere 104 stk. 7), til opgave at intensivere overvågningen og styrke proceduren, dvs. formulering af en henstilling i henhold til artikel 126 stk. 9. Efter henstillingens vedtagelse i Rådet er der fatsat en frist på fire måneder til at træffe effektive foranstaltninger. Kommissær Almunia sagde den 19.januar på Økofin- pressekonferencen, at han ud over udtalelsen om stabilitets- programmet og henstillingen i henhold til 126 stk. 9, også ville foreslå en henstilling i henhold til artikel 121 stk. 4 i traktaten, der giver Kommissionen mulighed for at sende en "advarsel" til en medlemsstat, hvis denne fører en politik, der ikke er i overensstemmelse med de overordnede økonomiske retningslinjer, der vedtages af Rådet for dette land og EU.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen