Sti

Budgetunderskud: Kommissionen godkender Letland, Ungarn, Litauen og Malta's foranstaltninger
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/01/2010

Europa-Kommissionen godkendte i dag de foranstaltninger, der er truffet af Malta, Litauen, Letland og Ungarn indenfor de frister, Kommissionen foreslog i maj 2009, og som Rådet vedtog i juli 2009 i forhold til korrektion af deres respektive budgetunderskud. Kommissionen foreslår at udskyde fristen for korrektion i forhold til Malta og Litauen.

  Mens det blev konkluderet, at Litauen og Malta har foretaget effektive foranstaltninger, kan den tidligere frist ikke længere ses som realistisk i forhold til, at den økonomiske situation i disse lande er blevet forværret. Dette retfærdiggør udkydelsen af fristen på et år til 2011 for Malta og 2012 for Litauen. I forhold til Ungarn og Letland vurderede Kommissionen at landene har efterkommet Rådets forslag, men de vil være nødt til at gøre en indsats for at bringe deres underskud ned under 3% indenfor den aftalte frist, der er sat til henholdsvis i 2011 og 2012.

  Baggrund

  I henhold til EU-traktaten og stabilitets-og vækstpagten (SVP), skal medlemsstaterne opstille sunde og bæredygtige offentlige finanser og undgå underskud på over 3 % af BNP. Deres gæld bør samtidig være under 60 % eller mindskes i et tilfredsstillende tempo i retning af referenceværdien (artikel 126 i Lissabon-traktaten, tidligere artikel 104 i EU-traktaten). Den økonomiske og finansielle krise har forværret de offentlige finanser eftersom regeringerne har måttet støtte økonomien og stabilisere den finansielle sektor for at begrænse virkningerne af recessionen på arbejdspladser og for at afkorte recessionen mest muligt - i tråd med Kommissionens genopretningsplan.

  I alt er 20 EU-lande underkastet proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. I Grækenlands tilfælde besluttede Rådet, at landet ikke havde truffet effektive foranstaltninger til at korrigere underskuddet fra 2010, sådan som det blev aftalt i begyndelsen af 2009. Kommissionen vil derfor inden længe foreslå en procedure med en henstilling efter artikel 126 stk. 9 i traktaten, som kommissær Almunia allerede bebudede for nyligt.

  I juli havde Rådet også godkendt Kommissionens anbefalinger om at indlede proceduren for uforholdsmæssigt store underskud over for Letland, Litauen, Malta, Polen og Rumænien. Der blev ligeledes fastsat en ny frist for korrektion af underskuddet i Ungarn. Vurderingen af den "effektive indsats" for Rumænien og Polen vil blive forelagt kollegiet i de nærmeste uger.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen