Sti

Kommissionen kritiserer Danmark på grund af anvendelsen af momsgruppereglerne
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/11/2009

Kommissionen harfremsat en formel anmodning til Nederlandene, Irland, Spanien, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Den Tjekkiske Republik og Danmark om at ændre deres lovgivning vedrørende anvendelsen af deres momsgruppeordninger. Anmodningerne er fremsat i form af begrundede udtalelser, som er anden fase i traktatbrudsproceduren efter traktatens artikel 226. Hvis disse medlemsstater ikke retter sig efter den fremsatte udtalelse inden for en frist på to måneder, kan Kommissionen indbringe sagerne for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

  Momsdirektivets artikel 11 giver med henblik på administrative forenklinger medlemsstaterne mulighedfor at betragte personer, som i retlig forstand er selvstændige, men som finansielt, økonomisk og organisatorisk er nært knyttet til hinanden, som én enkelt afgiftspligtig person.

  I juli 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse om den momsgruppemulighed, der følger af momsdirektivet.Meddelelsen indeholder Kommissionens opfattelse af, hvordan bestemmelserne i momsdirektivets artikel 11 rent praktisk bør gennemføres – under overholdelse af de grundlæggende principper i Fællesskabets momssystem og under sikring af, at virkningerne af den fakultative ordning kun finder anvendelse i de medlemsstater, der anvender den.

  Desuden undersøgte Kommissionen, som handler inden for rammerne af sin rolle som traktaternes vogter, de nationale bestemmelser om denne ordning for at sikre sig, at de stemmer overens med fællesskabsretten.Undersøgelsen gav anledning til indledningen af traktatbrudsprocedurer mod de otte ovenfor nævnte medlemsstater.

  Proceduren mod Sverige vedrører den omstændighed, at Sverige (2008/2144) begrænser momsgruppeordningen til finansielle og forsikringsmæssige tjenesteydelser.Dette er også et af klagepunkterne i proceduren mod Finland (2008/2143).Ifølge Kommissionen giver momsgruppereglerne i momsdirektivet ikke adgang til en sådan sektorbestemt begrænsning.

  De øvrige klagepunkter i proceduren mod Finland vedrørerdesuden den omstændighed, at Finland tillader, at personer, som ikke er afgiftspligtige, er omfattet af momsgruppen.Proceduren mod Irland (2008/2141), Nederlandene (2004/4719), Spanien (2008/2142), Det Forenede Kongerige (2008/2145), Danmark (2008/2147) og Den Tjekkiske Republik (2008/2146) har samme genstand.Alle disse medlemsstater tillader, at personer, som ikke er afgiftspligtige, er omfattet af en momsgruppe.Dette er ikke i overensstemmelse med en korrekt anvendelse af momsdirektivets artikel 11.

  Hvad angår Nederlandene omfatter proceduren også den manglende underretning afMomsudvalget vedrørende anvendelsen af momsgruppeordningen.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen