Sti

Dansk diskriminerende beskatning af udenlandske pensionsfonde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/06/2009

Kommissionen har formelt anmodet Danmark om at ændre lovgivning, som resulterer i diskriminerende beskatning af udenlandske pensionsfonde.Kommissionens anmodninger har form af begrundede udtalelser, som udgør andet skridt i en traktatbrudssag i henhold til EF-traktatens artikel 226.Hvis Danmark ikke giver et tilfredsstillende svar på disse begrundede udtalelser inden for en frist på to måneder, kan Kommissionen henvise sagen til Domstolen.

  Den danske lovgivning medfører en forskel i behandlingen af henholdsvis udenlandske og indenlandske pensionsfonde.Udbyttebetalinger til udenlandske pensionsfonde beskattes reelt med 15 % af bruttoudbyttet. Derimod beskattes danske pensionsfonde med 15 % af deres nettoformueafkast.

  Den uensartede behandling af henholdsvis udenlandske og indenlandske pensionsfonde udgør en hindring for de frie kapitalbevægelser som omhandlet i EF-traktatens artikel 56. Lovgivningen gør grænseoverskridende kapitaloverførsler mindre attraktive, idet udbyttebetalinger, der overføres til udenlandske pensionsfonde, reelt beskattes hårdere.

  Kommissionen mener, at denne uensartede behandling udgør en vilkårlig forskelsbehandling, der ikke kan begrundes i hensynet til den offentlige orden eller sikkerhed som omhandlet i EF-traktatens artikel 58.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen