Sti

Kommissionen godkender dansk støtte til redning af Fionia Bank
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/05/2009

Europa-Kommissionen har godkendt den redningsstøtte, de danske myndigheder har ydet til Fionia Bank, i henhold til statsstøttereglerne i EF-traktaten. Støtten gives i form af en kreditfacilitet på indtil 685 mio. EUR (5,1 mia. DKK) og et 134 mio. EUR (1 mia. DKK) stort kapitalindskud for at få solvensgraden op på 11,5 % konstant.

  Foranstaltningen udgør et tilstrækkeligt middel til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den danske økonomi samtidig med, at det undgås, at der sker unødige konkurrencefordrejninger, og den er derfor forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), som forklaret i Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til banker under krisen. Særligt er foranstaltningerne begrænsede både tidsmæssigt og med hensyn til omfanget, og de indeholder tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at undgå misbrug.

   

  Kommissionsmedlemmet med ansvar for konkurrence, Neelie Kroes, har udtalt: "Redningsstøtten var nødvendig for at undgå Fionia Banks insolvens, der ville have medført en risiko for stabiliteten på de danske finansmarkeder. Kommissionen er af den opfattelse, at redningsstøtten står i et rimeligt forhold til formålet og ikke giver anledning til unødige konkurrencefordrejninger."

  I kølvandet på finanskrisen fik Fionia Bank problemer sidst i 2008 og blev af Finanstilsynet pålagt at øge kapitalprocenten. Banken havde endvidere likviditetsproblemer. Ifølge vilkårene for redningsstøtten skal alle aktiver og passiver (undtagen efterstillet kapital og aktiekapital) overdrages til en ny enhed med henblik på at omstrukturere Fionia Bank og gøre den levedygtig igen.

  Kommissionen har fundet, at der ville have været en klar risiko for, at Fionia Bank ville gå konkurs, hvis der ikke blev ydet redningsstøtte.

  De danske myndigheders foranstaltninger var egnede til at løse Fionia Banks solvensproblemer og genoprette tilliden til de danske finansmarkeder. Særligt går redningsstøtten ikke ud over, hvad der er nødvendigt til at holde banken kørende, og den kan ikke bruges til at ekspandere bankens virksomhed. Støtten godkendes som en midlertidig redningsforanstaltning, og Danmark har påtaget sig en forpligtelse til at fremlægge en omstrukturerings- eller likvidationsplan eller bevis for, at foranstaltningerne er blevet tilbagebetalt fuldt ud eller ophørt for Fionia Banks vedkommende, senest den 15. oktober 2009.

  En ikke-fortrolig udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer NN 23/2009 i statsstøtteregisteretKonkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside, så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er blevet afklaret. En oversigt over de seneste statsstøttebeslutninger, der er offentliggjort på nettet og i EU-Tidende, kan findes på adressen State Aid Weekly e-News.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen