Sti

Dom i sag om moms på måltider i kantine
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/12/2008

Sag C-371/07 Danfoss og AstraZeneca

Danfoss' personalekantiner anvendes også til vederlagsfri bespisning dels af forretningsforbindelser, dels af personale i forbindelse med afholdelse af arbejdsmøder i selskabets lokaler.

  AstraZeneca inviterer som led i sine aktiviteter personer, der arbejder inden for sundhedsområdet, til informationsmøder vedrørende diverse sygdomme samt om produkternes placering og brug i relation hertil. Afhængig af mødernes varighed kan deltagerne (udelukkende forretningsforbindelser) blive tilbudt gratis måltider i selskabets kantine, der desuden anvendes til salg af mad og drikkevarer til personalet.

  Vestre Landsret har spurgt EF-Domstolen om, hvorvidt måltider, der i virksomheders kantiner serveres for forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder i virksomheden, når de er gratis, i henhold til en bestemt bestemmelse i det sjette moms direktiv, kan betragtes som en anvendelse til privat brug, hvoraf der skal svares udgående moms, hvis indgående moms kan fratrækkes.

  EF-Domstolen har i dag udtalt, at denne bestemmelse på den ene side ikke omfatter vederlagsfri servering af måltider i virksomheders kantiner for forretningsforbindelser under møder, der afholdes i disse virksomheders lokaler, når det fremgår af objektive data - hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve - at disse måltider serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter.

  På den anden side omfatter den nævnte bestemmelse principielt en virksomheds vederlagsfrie servering af måltider for dens personale i virksomhedens lokaler, medmindre - hvilket det ligeledes tilkommer den forelæggende ret at vurdere - virksomhedens behov, såsom behovet for at sikre, at møder i arbejdet forløber sammenhængende og godt, gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisningen.

  11. december 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen