Sti

Uformelt møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles om finanskrisen den 7. november
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/11/2008

Enighed blandt EU's stats- og regeringschefer om at koordinere reaktionerne på den finansielle krise har været en vigtig faktor for reaktiviteten og effektiviteten.

Denne enighed skal først og fremmest komme til udtryk i støtten til de medlemsstater, der måtte få finansielle vanskeligheder.

Det internationale topmøde den 15. november skal lægge grunden til reformen af det internationale finansielle system og der vil allerede her kunne vedtages fem konkrete retningslinjer.

  Stats- og regeringscheferne ønsker, at topmødet i Washington kan fastsætte en arbejdsmetode, der gør det muligt at gøre stadige og hurtige fremskridt hen imod reformen af det internationale finansielle system.

  Den Europæiske Unions enighed skal også komme til udtryk gennem et effektivt samråd om hver enkelt medlemsstats økonomisk-politiske svar på den nuværende situation.

  De fem konkrete retningslinjer til det det internationale topmøde :

  /grafik/bullet.gif kreditvurderingsinstitutterne skal være underlagt registrering, tilsyn og forvaltningsregler

  /grafik/bullet.gif der skal fastlægges et princip om konvergens mellem regnskabsstandarderne og ses på anvendelsen på det finansielle område af fair value princippet for at forbedre sammenhængen med forsigtighedsreglerne

  /grafik/bullet.gif det skal besluttes, at intet markedssegment, intet territorium, ingen finansiel institution kan undslippe en afpasset og tilstrækkelig regulering eller i det mindste tilsyn

  /grafik/bullet.gif der skal udarbejdes adfærdskodekser for at undgå, at der tages for store risici i den finansielle sektor, herunder på aflønningsområdet. Tilsynet bør tage dette i betragtning, når det evaluerer de finansielle institutioners risikoprofi

  /grafik/bullet.gif IMF skal sammen med Forum for Finansiel Stabilitet have hovedansvaret for at anbefale de foranstaltninger, der er nødvendige for at genskabe tilliden og stabiliteten.
  IMF bør have de ressourcer, der er nødvendige og de relevante instrumenter til at støtte de lande, der har problemer og i fuldt omfang udfylde sine makroøkonomiske tilsynsrolle.

  Læs mere i Ugebrevet EUROPA - særudgave om resultaterne det uformelle topmøde om finanskrisen

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen