Sti

Kommissionen anmoder Danmark oplyse om anvendelsen af moms-fritagelsesregler
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

26/06/2008

Europa-Kommissionen har besluttet at sende åbningsskrivelse til bl.a. Danmark med en anmodning om oplysninger om lovgivningen angående visse fritagelser i relation til momsdirektivet.

  Danmark anmodes om at besvare åbningsskrivelsen inden to måneder.

  Ifølge momsdirektivet (artikel 132) momsfritages visse former for almennyttig virksomhed. Artiklen giver imidlertid ikke hjemmel til at momsfritage alle former for almennyttig virksomhed, men kun de former, der er opregnet og beskrevet nærmere i artiklen.

  EF-Domstolen har i sin faste retspraksis fastslået, at alle fritagelser skal tolkes restriktivt, da disse er undtagelser fra den generelle regel om, at der opkræves moms af al økonomisk virksomhed. Endvidere kan en medlemsstats fritagelser, hvis de ikke har hjemmel i momsdirektivet, føre til konkurrenceforvridning og gøre det umuligt at sikre, at medlemsstaterne på ligelig vis bidrager til Fællesskabets egne indtægter.

  Danmark
  Danmark fritager alle driftsrelaterede leverancer fra almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. Kommissionen er af den opfattelse, at en så generel fritagelse går videre, end hvad der tillades i momsdirektivets artikel 132, som indeholder en udførlig restriktiv beskrivelse af de fritagne former for virksomhed, og i nogle tilfælde betinges fritagelsen også af den retlige status for den person, der skal udføre denne virksomhed.

  Danmark anvender også en generel fritagelse for varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet, frivillig arbejdskraft. Ingen af fritagelserne i artikel 132 omfatter sådanne leverancer.

  26. juni 2008

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen