Sti

Kommissionen vurderer de opdaterede stabilitets- og konvergensprogrammer for Tyskland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene og Finland
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/01/2008

Den 30. januar vurderes yderligere en gruppe programmer hvorefter alle de vurderede programmer skal diskuteres på økonomi- og finansministrenes møde den 12. februar.

  23. januar 2008

  Kommissionen fremlagde i dag sin vurdering af stabilitetsprogrammerne for Finland, Tyskland, Luxembourg og Nederlandene. Alle fire lande har nået eller overgået de mål de har sat om at bevare eller opnå sunde offentlige finanser. Luxembourg og Nederlandene har begge fremlagt budgetstrategier som er i tråd med de stabilitets- og vækstpagtens principper og som bør være tilstrækkelige til at nå landenes mellemfristede budgetmålsætninger (MTO). Tyskland har opnået en bemærkelsesværdig grad af budgetkonsolidering og nåede sin målsætning om balance på budgettet allerede i 2007. Landet ventes dog at få et lille underskud i 2008 med mindre det lykkes at få kontrol over udgifterne. Kommissionen anser ikke at det er nødvendigt med særlige anbefalinger til Finland, som ventes ubesværet at nå og endda overgå det mål om 2% overskud, som det havde sat som sin målsætning.

  Kommissionen har endvidere vurderet Sverige, Det Forenede Kongerige og Ungarns konvergensprogrammer. For Sverige gælder det at landet bekvemt har overgået målet om et overskud på 1% af BNP og at det planlægger en tilsvarende fornuftig kurs i de kommende år. Det Forenede Kongeriges økonomiske konsolidering forekommer imidlertid at være utilstrækkelig og Kommissionen anbefaler at den styrkes betragteligt. Hvad angår de ungarske finanser, så forekommer den kurs man har lagt i konvergensprogrammet at være fornuftig i forhold til at korrigere budgetunderskuddet i 2009. Det er imidlertid afgørende at regeringen implementerer de planlagte budgetmæssige foranstaltninger og strukturelle reformer helt og effektivt.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen