Sti

Forslag til afgørelse: Nordania Finans og BG Factoring mod Skatteministeriet
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/12/2007

Sag C-98/07

Udtrykket »investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed« i sjette momsdirektiv pdf - 449 KB [449 KB] skal fortolkes således, at det ikke omfatter goder, som en leasingvirksomhed indkøber med henblik på dels udlejning, dels videresalg ved leasingkontrakternes ophør, eftersom salget af disse goder ved leasingens ophør er en integrerende del af denne virksomheds sædvanlige økonomiske virksomhed.

  Faktum

  Selskaberne Nordania Finans A/S og BG Factoring A/S er helejede datterselskaber i Danske Bank-koncernen. Selskabet drev i årene 1995-1998 en betydelig leasingvirksomhed i form af finansiel leasing af hovedsageligt biler til erhvervsvirksomheder. I 1998 udlejede BG Erhvervsfinans A/S til eksempel 4.500 biler og solgte flere end 600 biler.

  Den foreliggende præjudicielle sag har til formål at fastslå omfanget af retten til fradrag af moms for et leasingselskab, der udøver dobbelt virksomhed dels med leasing af køretøjer, dels med levering af finansielle ydelser.

  Da det kun er den første af disse aktiviteter, der er momspligtig, kan selskaberne kun fratrække afgift, som de har betalt ved erhvervelsen af de goder og tjenesteydelser, der er nødvendige med henblik på udøvelsen af deres virksomhed, i den andel af det samlede omsætningsbeløb, der forholdsmæssigt vedrører selskabernes afgiftspligtige virksomhed.

  Det skal således afgøres, om størrelsen af omsætningsbeløbet svarende til salget af køretøjerne efter udløbet af leasingkontrakten skal tages i betragtning ved beregningen af pro rata-satsen for fradraget. Artikel 19 i sjette momsdirektiv, som fastsætter fremgangsmåden med hensyn til beregningen af denne pro rata-sats, bestemmer nemlig, at der skal ses bort fra det omsætningsbeløb, som vedrører levering af investeringsgoder benyttet af den afgiftspligtige person i hans virksomhed.

  13. december 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen