Sti

Dom i sagen "Kofoed" vedrørende aktieombytning
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/07/2007

EF-domstolen har afsagt dom i sag C-321/05 pdf - 265 KB [265 KB] Hans Markus Kofoed.

Domstolen udtaler, at et udbytte som det der blev udbetalt i denne sag, ikke indgår i beregningen af den »kontante udligningssum« som omhandlet i direktiv 90/434/EØF og en ombytning af selskabsandele som den, der er genstand for sagen, udgør derfor en »ombytning af aktier« som omhandlet i dette direktiv.

  Følgelig er direktiv 90/434 principielt til hinder for, at en sådan ombytning af selskabsandele beskattes, medmindre nationale retsforskrifter om retsmisbrug, skattesvig eller skatteunddragelse kan begrunde, at ombytningen beskattes.

  Faktum

  Baggrunden for sagen er en transaktion, hvorved to danske skattepligtige personer, Hans Markus Kofoed og Niels Toft, i 1993 indskød deres selskabsandele i Cosmopolit Holding ApS, et dansk anpartsselskab, i et irsk kapitalselskab, Dooralong Ltd og til gengæld erhvervede selskabsandele i dette irske selskab. Det irske selskab foretog få dage senere, som på forhånd planlagt, en udbytteudlodning til fordel for de to danske skattepligtige personer.

  Hans Markus Kofoed er af den opfattelse, at transaktionerne er skattefri. De danske skattemyndigheder anser transaktionerne for at være en samlet transaktion, som ikke er omfattet af bestemmelserne om skattefri aktieombytning.

  Østre Landsret, hvor tvisten nu verserer, har spurgt EF-Domstolen om, hvorvidt en udlodning af udbytte fra det erhvervende selskab, der står i nær tidsmæssig sammenhæng med dets erhvervelse af selskabsandele i det erhvervede selskab, og som, selv om der ikke er indgået en bindende aftale herom, dog var tilsigtet på forhånd, kan anses for en kontant udligningssum i henhold til EF-retten.

  5. juli 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen