Sti

Den præventive del af stabilitets- og vækstpagten skal gøres mere effektiv
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/06/2007

Det er bedre at forebygge end at helbrede - også når det gælder statsfinanser. Derfor fremsætter Kommissionen nu en række forslag som skal hjælpe medlemsstaterne til at konsolidere deres finanser, når de er inde i en højkonjunktur.

  Forslagene drejer sig bl.a. om, hvordan regeringerne formulerer og gennemfører deres budgetstrategier på mellemlang sigt, og hvordan overvågningen og samordningen af de økonomiske politikker og budgetpolitikkerne kan styrkes på EU-plan. Målet er at nå holdbare budgetstillinger, der bidrager til større vækst og beskæftigelse.

  Kommissionens forslag, som ledsager og er baseret på den ottende årsrapport om de offentlige finanser pdf - 3 MB [3 MB] , der også offentliggøres i dag, sætter ind på fire områder:

  I det første sæt af forslag lægges der især vægt på at udvide anvendelsesområdet for EU's finanspolitiske overvågning. Fordelene ved en sund finanspolitik vil blive forstået bedre, hvis den finanspolitiske overvågning sættes i et bredere økonomisk perspektiv, f.eks. ved at fokusere mere på interne og eksterne skævheder, som kan udgøre en risiko for den finanspolitiske og økonomiske stabilitet.

  For det andet foreslår Kommissionen, at der skal ske en styrkelse af accepten af de budgetmål, der er fastsat i stabilitets- og konvergensprogrammerne. Der er rigelig plads til at styrke forbindelsen mellem de nationale budgetter og de mål, der præsenteres på EU-plan, f.eks. ved at inddrage de nationale parlamenter og andre offentlige sektorer mere i udarbejdelsen og opfølgningen af programmerne.

  For det tredje foreslås der en styrkelse af pålideligheden og troværdigheden af de mellemfristede budgetmål. Hvis de tilbagevendende afvigelser fra planerne fortsætter, er der en risiko for, at de i alvorlig grad underminerer troværdigheden af disse planer. Flere oplysninger om, hvordan budgetmålene forventes at blive nået i lyset af udviklingen i udgifterne, vil gøre det lettere at vurdere de nationale finanspolitikker.

  Den fjerde og sidste gruppe forslag angår det overordnede mål for den præventive del af pagten, nemlig opnåelse af holdbare finanspolitiske stillinger på mellemlang sigt. Dette indebærer en bedre overvågning af gennemførelsen af budgetplanerne og en bedre forståelse af de budgetstillinger, der giver tilstrækkeligt spillerum til at absorbere aldringens virkninger.

  13. juni 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen