Sti

Kommissionen indleder en undersøgelse mod Danmark vedrørende tonnageskat
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/02/2007

Europa-Kommissionen indledte i dag en undersøgelse mod Danmark angående et udkast til ændring af standardskattesatser på grundlag af tonnage (tonnageskat) for rederier. De danske skattemyndigheder påtænker at ophæve forpligtelsen for selskaber under denne beskatningsordning til at indberette finansielle oplysninger om deres transaktioner med associerede udenlandske selskaber.

  Danmark ønsker at opnå Kommissionens godkendelse af denne ændring af den aktuelle ordning. Den anmeldte foranstaltning forventes ikke at ændre hverken niveauet for støtte til de danske søtransportselskaber eller ordningens budgetvirkninger for den danske stat.

  Kommissionen er dog af den opfattelse, at ændringen kunne ophæve virkningen af en af de kontrolforanstaltninger, der er tilknyttet ordningen, nemlig overvågningen af handelstransaktioner mellem selskaber under denne ordning og deres associerede selskaber.

  De kontrolforanstaltninger, som Kommissionen stiller krav om i alle tonnageskatteordninger i Fællesskabet, er uomgængeligt nødvendige for at undgå, at disse meget gunstige skatteforanstaltninger udvides til andre aktiviteter end søtransport.

  Kommissionen har som følge heraf besluttet at indlede en formel undersøgelsesprocedure vedrørende den foranstaltning, som Danmark har anmeldt, med henblik på at indhente udtalelser fra alle interesserede tredjeparter og navnlig de øvrige medlemsstaters skattemyndigheder.

  7. februar 2007

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen