Sti

Kommissionen vurderer Danmarks konvergensprogram
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/01/2007

Efter at have vurderet Danmarks opdaterede konvergensprogram er det Europa-Kommissionens vurdering, at Danmark har forelagt finanspolitiske strategier, der er i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten. Med et budget i overskud, en allerede lav og hastigt faldende gæld og en lav risiko hvad angår de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt fører Danmark en eksemplarisk finanspolitik.

  Danmark forelagde en ny opdatering af sit konvergensprogram den 30. november 2006 for perioden 2006-2010.

  Med udgangspunkt i et udpræget forsigtigt makroøkonomisk scenario med lave BNP-vækstrater i årene 2008-2010 forventer opdateringen et overskud i statsfinanserne på 3,1 % af BNP i 2006, 2,8 % i 2007, 2,5 % i 2008, 1,8 % i 2009 og 1,2 % i det sidste år, 2010. Programmets mellemfristede budgetmålsætning er at opnå et overskud på den strukturelle saldo (dvs. den konjunkturkorrigerede saldo uden engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger) på mellem ½ og 1½ % af BNP i gennemsnit i programperioden. Det forklares i programmet, at den mellemfristede budgetmålsætning er fastsat på et mere ambitiøst niveau, end gældskvoten og den gennemsnitlige potentielle vækst kræver på lang sigt, så det sikres, at der skabes et sundt fundament for de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt gennem en hurtig gældsreduktion.

  I lyset af de forsigtige vækstantagelser vurderes risiciene for budgetprognoserne i programmet at falde ud til den positive side på trods af den risiko, der ligger i, at det ambitiøse indenlandske mål om at begrænse væksten i det reale offentlige forbrug, hvor de hidtidige resultater har været blandede, måske ikke opfyldes fuldt ud. I betragtning af dette forekommer budgetstillingen i programmet at være hensigtsmæssig i forhold til pagten, og den opfylder rent faktisk den mellemfristede budgetmålsætning igennem hele programperioden. Bruttogældskvoten ventes at fortsætte med at falde markant til 19 % af BNP i 2010. Danmark synes at stå over for en lav risiko med hensyn til de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt.

  Generelt set er den mellemfristede budgetstilling sund, og budgetstrategien er et godt eksempel på en finanspolitik, der er i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten.

  23. januar 2007

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen