Sti

2030-rammen for klima og energi
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/01/2014

Foto©Hemera/thinkstockphotos.com/

Foto©Hemera/thinkstockphotos.com/

Kommissionens meddelelse om 2030-rammen for klimaændringer og energipolitik i EU. Den nye ramme indeholder de klima- og energimålsætninger for 2030, som skal gøre EU's økonomi og energisystemer mere konkurrencedygtige, sikre og bæredygtige.
Klimarammen skal give medlemsstaterne og investorerne vished om den fremtidige politik og bidrage til en mere konkurrencedygtig, kulstoffri og energisikker europæisk økonomi.

  Nøgleelementerne i klimarammen er drivhusgasudledninger, vedvarende energikilder, energieffektivitet og et nyt forvaltningssystem. Der vil endvidere blive fremlagt et forslag til styrkelse af EU's emissionshandelssystem.

  Meddelelsen ledsages af en rapport om energipriser og –omkostninger og de elementer, som påvirker dem. Desuden sammenlignes priserne i EU med priserne hos vores vigtigste samhandelspartnere.

  Baggrund:


  Meget har ændret sig siden 2008, hvor klima- og energimålsætningerne for 2020 blev fastsat: den økonomiske og finansielle krise har sat sine spor; nye energityper har set dagens lys som følge af den teknologiske udvikling; priserne har udviklet sig, og der er kommet ny forskning til.

  Ved at fastsætte nye mål for 2030 sikrer EU det videre perspektiv, som giver investorerne vished om politikken og sikrer øget innovation og efterspørgsel efter kulfattige teknologier, mindre luftforurening og større sundhedsgevinster. Desuden vil EU være i stand til at bidrage konstruktivt til forhandlingerne om en ny international klimaaftale i 2015.

  Den nye 2030-ramme tager udgangspunkt i køreplanen for overgang til en konkurrencedygtig og kulstoffattig økonomi i 2050, transporthvidbogen samt Kommissionens grønbog om energirammen fra marts 2013.

  Forslaget om energirammen 2030 vil blive behandlet af Det Europæiske Råd 20. – 21. marts og af Europa-Parlamentet.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/12/2014  |Til toppen