Sti

250 energi-infrastrukturprojekter med i kampen om 5,85 milliarder euro
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

14/10/2013

foto©istockphoto/Thinkstock

foto©istockphoto/Thinkstock

- 6 af dem involverer Danmark.

Danmark ønsker nemlig at deltage i flere forskellige af de prioriterede energiinfrastrukturprojekter under Connecting  Europe-faciliteten – alle projekter som rummer grænseoverskridende komponenter. Det drejer det sig for eksempel om elektricitetssektoren, hvor danske myndigheder har planlagt et samarbejde med bl.a. de tyske og hollandske myndigheder om offshore el ledningsnettene i Nordsøen samt med Tyskland og Baltikum om nettilslutning af Kriegers Flak havmøllepark. Endelig regner Danmark også med at blive en del af et større samarbejdsprojekt om udvikling af en ny baltisk naturgasledning'.

  En moderne infrastruktur med passende samkøringslinjer og pålidelige net er afgørende for et integreret energimarked, hvor forbrugerne med får mest mulig valuta for pengene. Derfor har Kommissionen i dag godkendt en liste over ca. 250 centrale energiinfrastrukturprojekter. Der er tale om "projekter af fælles interesse" som vil nyde godt af hurtigere tilladelsesprocedurer og forbedrede lovgivningsmæssige betingelser og kan få adgang til finansiel støtte fra Connecting Europe-faciliteten, hvor der er afsat 5,85 mia. EUR til transeuropæisk energiinfrastruktur for perioden 2014-20. Pengene skal være med til at få gennemført projekterne hurtigere og gøre dem mere attraktive for investorer.

  Baggrund:


  Hvis vi skal opfylde vores energimål, er det af vital betydning at udvikle en moderne og integreret energiinfrastruktur. For at mobilisere de nødvendige investeringer i forbedret energiinfrastrukturer indførte forordningen om retningslinjer for et transeuropæisk energiinfrastrukturnetværk (TEN-E Guidelines) begrebet "projekter af fælles interesse".

  Projekterne skal øge de vedvarende energikilders andel af energimixet, reducere energiforbruget, diversificere energikilderne og sikre energiforsyningen. Endvidere skal de bidrage til indførelsen af et konkurrencedygtigt indre marked og sikre fair og konkurrencedygtige energipriser i EU.

  Transmissionssystemoperatørernes og projektinitiativtagernes forslag er blevet gennemgået af bedømmerne, de nationale myndigheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER) og endeligt godkendt og føjet til listen over projekter af fælles interesse af Kommissionens ad-hoc arbejdsgrupper.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen