Sti

Stresstests af atomkraftværker i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

04/10/2012

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

I kølvandet på atomulykken på Fukushima-kraftværket gav Det Europæiske Råd den 24.-25. marts 2011 Kommissionen mandat til sammen med European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) at udvikle omfattende risiko- og sikkerhedsvurderinger (såkaldte "stresstest") af alle aktive atomkraftværker i EU og inddrage nabolandene i dette arbejde. Denne "stresstests" er nu blevet fremlagt

  Desuden blev Kommissionen bedt om at gennemgå det gældende lovgrundlag og de lovgivningsmæssige bestemmelser om nuklear sikkerhed.

  Både stresstestene og Kommissionens gennemgang af lovgivningen har bekræftet, at Europa må handle som én for at skabe et så ambitiøst og effektivt grundlag som muligt for nuklear sikkerhed for alle EU-borgere, uafhængigt af den enkelte medlemsstats syn på brugen af atomkraft. Der er enighed om, at erfaringerne fra Fukushima skal drages i fællesskab på EU-plan og på grundlag af en fælles metodologi.

  Kommissionen trækker på ekspertise fra sikkerhedsmyndigheder, tekniske organer, industri og civilsamfundet, som har været mobiliseret i hidtil uset omfang for sammen at vurdere hvad man kan lære af Fukushima-ulykken.

  Meddelelsen er resultatet af 18 måneders internationalt samarbejde om sikkerhed og en grundig gennemgang af EU’s lovgrundlag, og den beskriver hvilke skridt der videre skal tages.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 11/10/2012  |Til toppen