Sti

Frivilligt europæisk korps for humanitær bistand
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

19/09/2012

©Photodisc/Thinkstock

©Photodisc/Thinkstock

Den 19. september vedtager Europa-Kommissionen et forslag til en forordning om oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand – et nyt organ fastsat i Lissabontraktaten.
Forslaget, som kommer i kølvandet på meddelelsen om et frivilligt korps fra 2010 og en række vellykkede pilotprojekter, sigter på at skabe et juridisk grundlag for det frivillige korps i så god tid, at det kan være fuldt operationelt fra 2014.

  Baggrund:

  Formålet med det europæiske korps for humanitær bistand er at give EU’s humanitære værdier og solidaritet med folk i nød konkret form.

  Korpset vil styrke EU’s kapacitet til at reagere på humanitære kriser gennem mobilisering af veluddannede frivillige. Det vil også bidrage til at styrke sårbare befolkningsgrupper ved at udsende frivillige til at arbejde på at forbedre beredskabet i katastrofetruede områder. Derudover vil det gøre det muligt for unge europæere at blive uddannet som frivillige, tilegne sig nyttige faglige kvalifikationer og enestående erfaring, samt udvise lederegenskaber.

  Korpset vil give 9.500 europæiske frivillige mulighed for at engagere sig direkte i humanitære operationer over hele verden. Over 7.000 ansatte og frivillige fra tredjelande vil drage nytte af kapacitetsopbygningstiltag, mens omkring 10.000 mennesker forventes at deltage i korpset gennem online frivilligt arbejde.

  Mere om forslaget:

  • Der sker stadig flere katastrofer på verdensplan, og desværre ser tendensen ud til at fortsætte.
  • Mange mennesker i Europa vil gerne give en hånd med, hvor der er mest behov for det.
  • Humanitære hjælpeorganisationer behøver velforberedte frivillige, der kan støtte dem.
  HVAD GÅR FORSLAGET UD PÅ?
  • Kommissionen vil udvikle:
  o Europæiske standarder for brug af frivillige til humanitære projekter.
  o Et europæisk uddannelsesprogram.
  • Uddannede frivillige kan derefter udsendes som "EU Aid Volunteers" til humanitære projekter over hele verden.
  • Der skal oprettes et netværk, "EU Aid Volunteers", så de kan kommunikere med og støtte hinanden både før, under og efter udsendelse.
  • Andre kan også blive onlinefrivillige (og støtte udsendte frivillige eller hjælpe de humanitære organisationer med opgaver, der kan klares hjemmefra på en computer).
  HVORDAN KOMMER DET TIL AT FUNGERE?
  • Kommissionen vil certificere bestemte organisationer, som derefter udpeger passende humanitære projekter og ansøger om EU-støtte til at udsende "EU Aid Volunteers" (over 18 år).
  • De frivillige uddannes sammen og bliver bagefter testet for at se, om de er klar til at blive udsendt.
  • I nødvendigt omfang kan uddannelsen omfatte kontorbaseret arbejdserfaring i en europæisk humanitær organisation, før den frivillige udsendes.
  • Ordningen omfatter også uddannelse af lokalt ansatte og frivillige fra organisationer i katastroferamte lande. 
  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?
  • De frivillige – får professionel oplæring og erfaringer på stedet.
  • Humanitære hjælpeorganisationer og katastroferamte samfund - får bedre forberedte frivillige.
  • Lokale organisationer i disse lande – får også bedre uddannede ansatte og frivillige.
  HVORFOR PÅ EU-PLAN?
  • De fleste ordninger for frivillige er rent nationale – "EU Aid Volunteers" samler frivillige og organisationer fra forskellige lande til fælles projekter.
  • Europæiske standarder på området giver et kvalitetsmærke, der viser, at de frivillige har fået ordentlig træning, og som interesserede borgere og organisationer kan genkende.
  • Med EU Aid Volunteers bliver den humanitære bistand mere effektiv.
  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?
  • 1. januar 2014.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 19/09/2012  |Til toppen