Sti

Første hold frivillige er klar!
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/06/2011

Foto©Stockbyte/Thinkstock

Foto©Stockbyte/Thinkstock

Så er pilotfasen af det Europæiske volontørkorps for humanitær Bistand skudt i gang! Volontørkorpset bygger på de visioner for det humanitære arbejde, der indgår i Lissabontraktaten. Den konkrete udformning af korpsets organisaering og fremgangsmåde er baseret på en grundig gennemgang af de eksisterende frivilligordninger samt anbefalinger fra NGOer og andre interessenter. Europa-Kommissionen uddanner inden udsendelsen de frivillige, så de er rustet til at yde effektiv og sikker humanitær hjælp.

  I pilotfasen, vil det første hold frivillige gennemgå omfattende uddannelse, som skal ruste dem med kompetencer til effektivt at hjælpe samfund i humanitær risiko, samt fremme den lokale kapacitet i det støttemodtagende samfund. Senere i 2011, vil de frivillige begynder at arbejde i tredjelande via tre pilotprojekter.

  Ifølge kommissær for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva, har Kommissionen to mål med oprettelsen af volontørkorpset; for det første, at give europæerne en spændende mulighed for at gøre en forskel i verden, og for det andet, at fremme europæernes kollektive værdier, såsom solidaritet med verdens mest sårbare mennesker.
    
  Pilotprojekterne har til formål at afprøve ideer og koncepter udforsket i løbet af de offentlige høringer: Hvordan kan de europæiske frivillige bedst supplere NGO'ernes arbejde, og hvordan kan de skabe reel værdi for de mennesker, der er afhængige af Europas solidaritet rundt omkring i verden?

  Sikkerhed har højeste prioritet i udformningen af pilotprojekter. Sikkerhed er også det grundlæggende princip for det fremtidige, endelige volontørkorps.

  Vejen frem
  I to runder af offentlige høringer indhentede Kommissionen værdifuldt input fra over hundrede humanitære fagfolk og interessenter. Over 80% af respondenterne i høringen mente, at et sådant korps ville udgøre et positivt bidrag til humanitær bistand. Ifølge respondenterne, kunne volontørkorpset gøre en stor forskel inden for lokal kapacitetsopbygning, back-office support og brugen af nye redskaber, såsom online frivilligt arbejde. Ifølge resultatet af høringerne, er der bred enighed om, at korpset kan øge de frivilliges professionalisme og sikkerhed, samt fremme koordineringen af, og sammenhængen i, den humanitære bistand.

  De næste skridt
  Pilotprojekterne vil teste forskellige muligheder for volontørkorpsets arbejde og indflydelse, hvoraf de bedste erfaringer vil danne grundlag for den enedelige udvikling af volontørkorpset. I 2012 vil kommissær Georgieva foreslå den EU-lovgivning der skal fastlægge strukturen for det volontørkorps og definere dets rolle inden for rammerne af EU's politik om humanitær hjælp.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 04/07/2011  |Til toppen