Sti

Demokrati og velstand i det sydlige Middelshavsområde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/03/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Som bidrag til det ekstraordinære topmøde om Libyen den 11. marts fremlagde Kommissionen tirsdag en meddelelse om et partnerskab for demokrati og velstand i det sydlige Middelshavsområde. Planen, som bygger på tre overordnede søjler, skal dels understøtte overgangen til demokrati, gennemgribende reformer af retsvæsenet og opbygningen af demokratiske institutioner i de berørte lande, dels støtte civilsamfundet og give regionen et økonomisk løft, især gennem økonomisk støtte til små- og mellemstore virksomheder.

  I første omgang har det været vigtigt for EU at håndtere de umiddelbare problemer, som udviklingen i vore sydlige nabolande har skabt, særlig den menneskelige lidelse og flygtningestrømmene. Kommissionen har således allerede afsat 30 mio. EUR til at dække flygtningenes mest presserende humanitære behov. Kommissionen står desuden klar til at bistå Italien – og om nødvendigt andre medlemsstater – med de instrumenter, den råder over, i tilfælde af massiv indstrømning af migranter fra Nordafrika. En sådan indsats omfatter operationelle foranstaltninger såsom den fælles operation under Frontex, HERMES 2011, og om nødvendigt økonomisk bistand. For Tunesiens vedkommende er en ekstra EU-hjælpepakke på 17 mio. EUR til øjeblikkelig støtte af overgangen til demokrati og til fattige områder under forberedelse. Tiden er moden til at fremlægge de forslag, som kan bringe os frem til vores langsigtede mål: demokrati, retssamfund og inklusiv vækst.

  Med partnerskab for demokrati og fælles velstand foreslår Kommissionen en landevis differentieret strategi, der klart bygger på incitamenter og princippet om "jo mere reform, jo mere bistand". De partnere, der sætter reformtempoet op, kan regne med større bistand fra EU.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/03/2011  |Til toppen