Sti

FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene den 20.-22. september
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/09/2010

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og EU's kommissær for udvikling, Adris Piebalgs, deltager i FN-topmødet om millenniumudviklingsmålene i New York den 20.-22. september.Formålet med mødet er at gøre status over fremskridtene med opfyldelsen af udviklingsmålene og sætte ekstra skub i den globale kamp mod fattigdom. EU, som er verdens største donor og tegner sig for ca. 56 % af den globale støtte, er fortsat fuldt opsat på at nå millenniumudviklingsmålene inden 2015 og vil opfordre alle partnerlande til at øge deres indsats og være resultatorienterede.

  EU støtter fuldt ud tilsagnet om at gennemføre millenniummålene for udvikling globalt inden 2015. Det kan stadig nås, hvis alle parter udviser stærk politisk vilje, gennemfører de nødvendige ændringer af politikken og indfører konkrete tiltag. Fremskridtene har været uensartede for de forskellige milleniummål, fra region til region og inden de enkelte lande. For nogle mål, f.eks. adgangen til skolegang, er der gjort gode fremskridt. Andre mål (f.eks. børne- og mødredødelighed og sanitære forhold) står fortsat i stampe og bør nu prioriteres. Bestræbelserne bør samle sig om regioner og lande, som står længst tilbage i udviklingen. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod konfliktramte og udsatte lande.

  For så vidt angår udviklingslandene selv bør de lægge mere vægt på ejer- og lederskab, bl.a. ved at inkorporere milleniummålene i de nationale udviklingsstrategier.EU er fortsat overbevist om, at millenniummålene for udvikling er indbyrdes sammenkædede og gensidigt afhængige og forstærkende, og de kræver derfor en integreret og rettighedsbaseret tilgang, der tager højde for lokale forhold. Den europæiske holdning er, at millenniummålene for udvikling skal ses i sammenhæng med menneskerettigheder, ligestilling, demokrati, god forvaltning, fred og sikkerhed samt klima og energi.

  I 2009ydede EU og medlemsstaterne i alt 49 mia. EUR i udviklingsbistand, svarende til 56 % af den samlede udviklingsbistand, hvilket gør EU til langt den største donor i verden

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen