Sti

Fødevaresikkerhed for verdens fattigste
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

31/03/2010

Kommissionen har dag vedtaget to nye strategiske EU-initiativer til at hjælpe udviklingslandene med at løse problemet med fødevaresikkerhed, både i nødsituationer og på lang sigt. Målet er at sikre fremskridt med realiseringen af Millenniumudviklingsmålet om udryddelse af fattigdom og sult (MDG 1) og at gøre den humanitære hjælp så effektiv som muligt i krisesituationer, hvor manglende fødevaresikkerhed risikerer at kræve menneskeliv. Fødevaresikkerhed forudsætter, at der er et udbud af fødevarer, at der er adgang til dem, og at de er af kvalitet. Kommissionen sigter mod at skabe en miljøvenlig og bæredygtig landbrugsmodel, som er afstemt efter de faktiske forhold i udviklingslandene og på deres markeder, og som kan levere fødevarer af egnet ernæringsmæssig kvalitet til en pris, som man kan betale. Den koncentrerer sig derfor om at øge smålandbrugeres produktivitet og landsamfundenes tilpasningsevne, at støtte forbedringer i styringen af fødevaresikkerheden og at styrke mekanismerne for bistand til ekstremt sårbare befolkningsgrupper.

  Den nye EU-politik skal hjælpe udviklingslandene med at styrke de fire søjler, som fødevaresikkerhed hviler på, både i udviklingssammenhæng og i katastrofesituationer: i) større fødevareudbud, ii) bedre adgang til fødevarer, iii) bedre kvalitet og sikrere indtag af ernæringsrigtige fødevarer og iv) mere effektiv kriseforebyggelse og -styring. EU vil også søge at gøre den globale organisation af fødevaresikkerheden mere effektiv. Kommissionen foreslår derfor:

  • at sætte fokus på støtte til en miljøforsvarlig intensivering af landbruget blandt smålandbrugere, navnlig kvinder

  • en væsentlig forøgelse- med et mål på 50 % i 2015 - af støtten til efterspørgselsdreven landbrugsforskning, ‑rådgivning og –innovation

  • et fælles initiativ med Den Afrikanske Union til fremskyndelse af implementeringen af jordpolitikretningslinjerne for Afrika

  • at støtte skabelse eller udvidelse af målrettede og fleksible socialsikringsnet, som er afpasset efter lokale forhold

  • i højere grad at indarbejde ernæring i udviklingspolitikken, også i uddannelses- og sundhedssammenhæng og dermed forbunden kapacitetsopbygning

  • at støtte reformen af Komitéen for Verdens Fødevaresikkerhed, så den bliver den centrale institution med kompetence inden for fødevaresikkerhed.

  Med henblik på kriseforanstaltninger skal EU også søge at styrke det internationale humanitære systems kapacitet til rettidigt at gribe ind med den rette gennemslagskraft.

  Europa-Kommissionen vil også bidrage med næsten 3 mia. EUR i 2010-2012 som led i initiativet om global fødevaresikkerhed, der blev aftalt på G8-topmødet i 2009.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen