Sti

EU-Brasilien: strategisk partnerskab
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/05/2007

Europa-Kommissionen foreslår, at der på det første topmøde mellem EU og Brasilien i Lissabon den 4. juli 2007 etableres et strategisk partnerskab. I en meddelelse fremhæver Kommissionen Brasiliens stigende internationale betydning, landets regionale vægt og de stærke bilaterale forbindelser til Europa og foreslår en række initiativer med det formål at styrke forbindelserne mellem de to parter ved hjælp af et strategisk partnerskab.

  I meddelelsen angives en lang række sektorer og aktiviteter, hvor EU har stor interesse i at styrke samarbejdet og indgå i en nærmere dialog med Brasilien. Herudover understreges betydningen af øget dialog for indgåelsen af en associeringsaftale mellem EU og Mercosur. Meddelelsen, som fremlægges forud for topmødet mellem EU og Brasilien, vil nu blive diskuteret med medlemsstaterne, hvorefter den vil være på topmødets dagsorden og blive brugt til at starte en bredere dialog.

  Kommissionens formand, José Manuel Barroso, udtalte: "Brasilien er en vigtig partner for EU. Der er imellem EU og Brasilien ikke blot tætte historiske og kulturelle bånd, fælles værdier og en stærk opbakning til multilaterale institutioner, men vi har også evnen til at gøre en forskel i forbindelse med flere globale udfordringer som f.eks. klimaændringer, fattigdom, multilateralisme, menneskerettigheder mv. Ved at foreslå en styrkelse af båndene anerkender vi Brasilien som en nøglepartner, der har kvalifikationerne til blive lukket ind i den begrænsede kreds af strategiske partnere."

  Medlem af Kommissionen, Benita Ferrero Waldner, sagde: "Der er et enormt potentiale, der bør udnyttes i vores forhold til Brasilien både på multilateralt, regionalt og bilateralt plan. Med det strategiske partnerskab vil det være muligt at udvikle vores samarbejde yderligere inden for nøglesektorer som energi, søtransport og regional udvikling og at opbygge et nyt og langvarigt forhold mellem vores folk. Og det er min opfattelse, at ved at indgå i en dialog kan vi være med til at motivere Brasilien til at øge den regionale integration i Mercosur og til at være mere åben i vores forhandlinger."

  Meddelelsen 'På vej mod et strategisk partnerskab mellem EU og Brasilien' indeholder en lang række områder og sektorer, hvor der foreslås indført et tættere samarbejde og partnerskab. Blandt de prioriterede indsatsområder kan nævnes en styrkelse af multilateralismen med det formål at samarbejde om et mere effektivt FN-system og fremme af menneskerettighederne. Kommissionen foreslår et tæt samarbejde om globale spørgsmål som f.eks. fattigdom og ulighed, miljøspørgsmål (f.eks. klimaændringer, skove, vandressourcer og biodiversitet), energi, øget stabilitet og velstand i Latinamerika og samarbejde om regional integration i Mercosur samt en fælles indsats for at få afsluttet forhandlingerne om en aftale mellem EU og Mercosur.

  Med henvisning til at Brasilien er det vigtigste latinamerikanske marked for EU foreslår Kommissionen, at partnerskabsaftalen omfatter handels- og investeringsspørgsmål med særlig bilateral betydning, som supplerer EU-Mercosur-forhandlingerne, og den foreslår desuden en styrkelse af samarbejdet inden for sektorer og områder af fælles interesse som f.eks. økonomi og finans, informationssamfundet, flytransport, søtransport, videnskab og teknologi, satellitnavigation, sociale spørgsmål og regional udvikling.

  Endelig foreslår Kommissionen en række aktioner, der vil bringe befolkningerne tættere på hinanden, f.eks. udveksling af studerende gennem Erasmus Mundus, en kulturdialog og en erhvervskonference, der skal afholdes samtidig med topmødet.

  Meddelelsen indeholder to vigtige henstillinger til EU's medlemsstater om:

  at indlede et samarbejde med Brasilien ved på juli-topmødet i Lissabon at indgå et strategisk partnerskab og

  at anmode Brasilien om at fremlægge sin egen holdning til omfanget af et strategisk partnerskab.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen