Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/07/2013

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet tirsdag den 10. juli 2013, der i bl.a. indeholder en innovationsinvesteringspakke...

  KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIKKER

  • Opfølgning af kollegiets seminar om Europas konkurrenceevne (Bruxelles, den 18. januar 2013) 

  KONKURRENCE

  • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 101 i TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen 

  DET INDRE MARKED OG TJENESTEYDELSER

  • Lovgivningsforslag om den fælles afviklingsmekanisme 

  FORSKNING, INNOVATION OG VIDENSKAB / TRANSPORT / DEN DIGITALE DAGSORDEN / ERHVERVSLIV OG IVÆRKSÆTTERI / ENERGI / SUNDHED

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om offentlig-private partnerskaber under Horisont 2020: et stærkt redskab til at sikre innovation og vækst i Europa 
  • Forslag til Rådets forordning i henhold til artikel 187 i TEUF
  • Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 
  • Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
  • Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet Clean Sky 2
  • Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet bioindustri
  • Forslag til Rådets forordning om fællesforetagendet ECSEL
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så vidt angår forlængelse af fællesforetagendets varighed indtil 2024
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse i henhold til artikel 185 i TEUF
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i fortsættelsen af partnerskabsprogrammet mellem de europæiske lande og udviklingslande vedrørende kliniske forsøg, der iværksættes af flere medlemsstater
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i det europæiske program for metrologisk innovation og forskning (EMPIR), der iværksættes af flere medlemsstater
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der iværksættes af flere medlemsstater til fordel for forskningsintensive små og mellemstore virksomheder
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram vedrørende hjælp til et aktivt liv, der iværksættes af flere medlemsstater

  BUDGET OG FINANSIEL PROGRAMMERING / KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIKKER / ADMINISTRATION

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om planlægning af de decentrale organers menneskelige og finansielle ressourcer for 2014-2020  

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen