Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/03/2013

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 27. marts 2013 der bl.a. vil handle varemærkerenergi- og klima-grønbog,  uddannelse af politifolk samt resultattavlen for retlige anliggender.

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Resultattavle for retfærdighed i EU – et værktøj til at fremme et effektivt retsvæsen og vækst - Læs mere...
  • 

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker - KOM(2013)161
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdelse) - KOM(2013)162

  Budget og finansiel programmering

  • Forslag til ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2013 - Samlet oversigt over indtægter - Oversigt over udgifter efter sektion: Sektion III - Kommissionen

  Klima / Energi

  • Grønbog: En energi- og klimapolitisk ramme for 2030 - Læs mere...
  • 

  Indre anliggender

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Udformning af et europæisk program for uddannelse af politifolk
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-agentur for politisamarbejde og uddannelse af politifolk (Europol) og om ophævelse af afgørelse nr. 2009/371/RIA og 2005/681/RIA

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen