Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/02/2013

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 13. februar 2013 handler bl.a. produktsikkerhed og markedsovervågning...

  Erhvervsliv og iværksætteri / Sundhed og forbrugerpolitik
  Produktsikkerheds- og markedsovervågningspakken - Læs mere...

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: øget sikkerhed og forstærket overvågning i det indre marked for varer
  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Tyve tiltag til at sikre Europa sikrere produkter i overensstemmelse med normerne – en flerårig handlingsplan for overvågning af produkter i EU
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbrugerprodukters sikkerhed og om ophævelse af Rådets direktiv 87/357/EØF og 2001/95/EF
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsovervågning af produkter og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 99/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/EF, 2007/23/EF, 2008/57/EF, 2009/48/EF, 2009/105/EF, 2009/142/EF, 2011/65/EU, forordning (EU) nr. 305/2011, forordning (EU) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93

  Diverse

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen