Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/01/2013

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 30. januar 2013 der bl.a. indeholder en stor jernbanepakken, Rumænien om samarbejde og kontrol samt forbindelser med tredjelande

 


 

  Koordinering af Kommissionens politikker / Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab / Indre anliggender

  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet: Rumæniens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol

  Transport / Læs mere om jernbanepakken - Klik her...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den fjerde jernbanepakke - oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde med henblik på at fremme konkurrenceevnen og væksten i Europa
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om åbning af markedet for national personbefordring med jernbane
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske jernbaneagentur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 881/2004
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabiliteten i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhed på jernbanerne (omarbejdning)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde for så vidt angår åbning af markedet for national personbefordring med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen
  • Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Status over de opnåede fremskridt inden for interoperabiliteten i jernbanesystemet
  • Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Profil og opgaver for andet togpersonale
  • Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Gennemførelsen af bestemmelserne i direktiv 2007/58/EF om åbning af markedet for international personbefordring med jernbane – bilag til meddelelsen om den fjerde jernbanepakke

  Forbindelser med tredjelande

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/01/2014  |Til toppen