Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/12/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 12. december 2012, der bl.a. handler om aktionærer og rentable virksomheder samt om konkurser

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-lovgivningens kvalitet

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: En ny europæisk tilgang til svigt og virksomhedskonkurs
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs

  Konkurrence

  • Kommissionens beslutning i henhold til forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner
  • Kommissionens beslutning om en procedure vedrørende anvendelsen af artikel 101 TEUF og artikel 53 i EØS-aftalen

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Handlingsplan - Europæisk selskabsret og virksomhedsledelse: en moderne retlig ramme for mere engagerede aktionærer og rentable virksomheder

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/12/2012  |Til toppen