Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/10/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 23. oktober 2012 handler i denne uge om bl.a. kvinde kvoter i bestyrelser, onlinespil, Kommissionens arbejdsprogram for 2013 samt beskatning af finansielle transaktioner

  Mødet starter kl. 12:30 

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2013

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kønsbalancen i virksomhedsledelser – et bidrag til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbedring af kønsbalancen blandt ikke-udøvende ledelsesmedlemmer i børsnoterede virksomheder

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En overordnet europæisk ramme for online spil

  Beskatning og toldunion

  • Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde med henblik på at indføre en beskatning af finansielle transaktioner

  Budget og finansiel programmering

  • Forslag til ændringsbudget nr. 6 til 2012-budgettet - almindelig oversigt over indtægter og oversigt over udgifter efter sektion (Sektion III – Kommissionen)

  Forbindelser med tredjelande

  • Resultatet af den 11. konference for parterne i konventionen den biologiske mangfoldighed (COP11) (Hyderabad, Indien, 15.-20. oktober 2012)

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 23/10/2012  |Til toppen