Sti

Dagsorden for Kommissionens
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/07/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den den 11. juli 2012 der bl.a. handler om ophavsrettigheder og online-benyttelse af musikværker, bekæmpelse af svig, Kroatiens tiltrædelse samt CO 2-emissionerne fra biler m.m.

  Mødet starter kl. 9

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og borgerskab/Bekæmpelse af svig

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fællesskabets finansielle interesser med strafferetlige midler - KOM(2012)363
  • 

  Administration

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige overgangsforanstaltninger i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse for ansættelse af funktionærer og midlertidigt ansatte i EU
  • Kommissionens beslutning om undtagelser fra bestemmelserne i artikel 3, stk. 1 i Kommissionens beslutning C(2011)1264 om ansættelse af kontraktansatte medarbejdere i Kroatien

  Det indre marked og tjenesteydelser

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kollektiv forvaltning af ophavs- og beslægtede rettigheder og om udstedelse af multiterritorale licenser for online-benyttelse af musikværker i det indre marked - KOM(2012)372
  • 

  Klima

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 2009/443/EF om fastsættelse af retningslinjer for at nå 2020-målet om at nedbringe CO 2-emissionerne fra nye personbiler - Læs mere...
  • 
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 2011/510/EF om fastsættelse af retningslinjer for at nå 2020-målet om at nedbringe CO 2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer - Læs mere...

  Diverse

  • Den seneste udvikling på det økonomiske område

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/07/2012  |Til toppen