Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

06/06/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 6. juni 2012 der i denne uge bl.a. handler om vedvarende energi samt  genopretning og afvikling kreditinstitutter og investeringsselskaber

  Mødet starter kl. 9:00 

  Koordinering af Kommissionens politikker / Revision og bekæmpelse af svig

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: En sammenfatning af Kommissionens resultater på management-området

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for genopretning og afvikling kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, direktiv 2001/24/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 2011/35/EF og Europa-Parlamentets samt Rådets forordning (EF) nr. 1093/2010 - KOM(2012)281
  • 

  Energi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Vedvarende energi: en vigtig faktor på det europæiske energimarked - KOM(2012)271
  • 

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/06/2012  |Til toppen