Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/05/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 30. maj 2012, der i denne uge bl.a. handler om økonomiske anbefalinger og fælles europæisk asylsystem

  Mødet starter kl. 9:00 

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Tiltag med henblik på stabilitet, vækst og beskæftigelse

  Koordinering af Kommissionens politikker/Økonomiske og monetære anliggender og euroen/ Beskatning og toldunion/ Beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling

  • Henstillinger fra Kommissionen vedrørende de nationale reformprogrammer og medlemsstaternes stabilitets- eller konvergensprogrammer og vedrørende euro-området

  Indre anliggender

  • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning dels om oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EF) nr. […/…] [om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller statsløs i en af medlemsstaterne] og dels om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed (omarbejdelse)

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/05/2012  |Til toppen