Sti

Dagsorden for Kommissionens møde den 25. januar 2012
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

25/01/2012

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den 25. januar 2012 der i denne uge handler om databeskyttelse

  Mødet starter kl. 9

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Beskyttelse af privatlivet og personlige data - en europæisk ramme for databeskyttelse i det 21. århundrede
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer for så vidt angår anvendelsen af personlige data og den fri udveksling af sådanne data
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fysiske personer for så vidt angår kompetente myndigheders anvendelse af personlige data med henblik på afværgelse og afsløring af strafbare handlinger, efterforskninger og retsforfølgelse, strafferetslig håndhævelse samt sådanne datas fri bevægelighed
  • Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget på grundlag af artikel 29, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse af 27. november 2008 om beskyttelse af personlige data i forbindelse med politimæssigt og retsligt samarbejde på det strafferetslige område

  

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 25/01/2012  |Til toppen