Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/12/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den 20. december 2011 der bl.a. handler om ungdomsarbejdløshed og statsstøttereglerne for tjenesteydelser

  Mødet starter kl: 9:30

  Koordinering af Kommissionens politikker / Konkurrence / Indre marked og tjenesteydelser

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En kvalitetsramme for tjenester af almen interesse i Europa
  • Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions regler for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjenester af almen interesse
  • Kommissionens afgørelse om anvendelsen af EUF-traktatens artikel 106, stk. 2, for så vidt angår statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjenester til visse virksomheder, som udfører tjenester af almen økonomisk interesse
  • Forslag til Rådets forordning om anvendelsen af EUF-traktatens artikel 107 og 108 om de minimis-støtte til virksomheder, som udfører tjenester af almen økonomisk interesse
  • Meddelelse fra Kommissionen om EU-regler for statsstøtte statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjenester (2011)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indgåelse af kontrakter for mindre virksomhed inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlige kontrakter
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF samt Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF om tildeling af koncessioner

  Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 21/12/2011  |Til toppen