Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/12/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den 7. december 2011, med emner som Konkurrence-sager, virksomheders adgang til finansiering, forbindelser med tredjelande samt det globale Europa.

  Mødet starter kl: 9:30

  Koordinering af Kommissionens politikker / Forbindelser med tredjelande / Udenrigs- og sikkerhedspolitik / Udvikling / Udvidelse / Europæisk naboskabspolitik / Internationalt samarbejde / Humanitær bistand og krisestyring / Budget og finansiel programmering

  • Fælles meddelelse til Parlamentet og Rådet: "Det globale Europa"
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et førtiltrædelsesinstrument
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk naboskabsinstrument
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en instrument til finansiering af udviklingssamarbejde
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Forberedelse af en flerårig ramme for finansiering af EU's samarbejde til fordel for staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier for perioden 2014-2020 (11. europæiske udviklingsfond)
  • Forslag til Rådets afgørelse om relationerne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Danmark på den anden side
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et partnerskabsinstrument for samarbejdet med tredjelande
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder i verden
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et stabilitetsinstrument
  • Forslag til Rådets forordning om et samarbejdsinstrument vedrørende nuklear sikkerhed
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler og fælles gennemførelsesbestemmelser for Unionens indsats udadtil
  • Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning i AVS-EU-Ministerrådet om den flerårige finansielle ramme for perioden 2014 - 2020 inden for rammerne af partnerskabsaftalen AVS-EU

  Konkurrence

  • Kommissionens beslutning om en procedure om anvendelse af EUF-traktatens artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53

  Indre marked og tjenesteydelser / Erhvervsliv og iværksætteri / Økonomiske og monetære anliggender og euroen / Beskatning og toldunion

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En plan for forbedring af SMV's adgang til finansiering
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske fonde for sociale virksomheder

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 07/12/2011  |Til toppen