Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/11/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den 30. november, der i denne uge bl.a. handler om forskning og innovation samt om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

  Koordinering af Kommissionens politikker / Forskning, innovation og videnskab / Budget og finansiel programmering - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:  "Horisont 2020 - Rammeprogrammet for forskning og innovation"
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om "rammeprogrammet for forskning og innovation indtil 2020 (2014-2020)"
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for deltagelse og formidling i "rammeprogrammet for forskning og innovation indtil 2020 (2014-2020)"
  • Forslag til Rådets forordning om et særprogram for gennemførelse af "rammeprogrammet for forskning og innovation indtil 2020" (2014-2020)
  • Forslag til forordning om Det Europæiske Atomenergifællesskabs program for forskning og uddannelse (2014-2018) som bidrag til rammeprogrammet for forskning og innovation indtil 2020 (2014-2020)

  Koordinering af Kommissionens politikker / Erhvervsliv og iværksætteri / Budget og finansiel programmering

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomhedernes, herunder SMVs, konkurrenceevne (2014-2020)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering og drift af europæiske satellitbaseret radionavigationssystemer
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Det europæiske program for jordobservation (GMES) og hertil knyttede operationer (fra 2014)

  Koordinering af Kommissionens politikker / Uddannelse, kultur flersprogethed og ungdom / Budget og finansiel programmering

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om programmet for strategisk innovation for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi: bidrag fra Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi til et mere innovativt Europa
  • Kommissionens meddelelse om ekspertvurderingen af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige krav om lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

  • Den seneste udvikling på det økonomiske område

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/11/2011  |Til toppen