Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/11/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den 23. november, der i denne uge bl.a. handler om økonomisk styring og vækst, uddannelsesprogrammer og det kreative Europa.

  Pakken "Økonomisk Styring" - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Vurdering af væksten i 2012
  • Kommissionens og Rådets beretning til Europa-Parlamentet: Lempelse af SMVs administrative byrder - tilpasning af EU-reglerne til de mindre virksomheders behov
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for opfølgning og vurdering af budgetforslag og for nedbringelse af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstater i euro-området
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning i medlemsstater, hvis finansielle stabilitet i euro-området er truet eller risikerer at blive truet
  • Grønbog: Indførelse af "stabilitetsobligationer" - Læs mere...

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens og Rådets beretning til Europa-Parlamentet: Lempelse af SMVs administrative byrder - tilpasning af EU-reglerne til de mindre virksomheders behov

  Koordinering af Kommissionens politikker / Uddannelse, kultur flersprogethed og ungdom

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Et kreativt Europa" - et nyt rammeprogram for kultur og kreativitet 2014-2020 - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet "Et kreativt Europa" vedrørende kultur og kreativitet - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Erasmus for alle" - EU's program for uddannelse, ungdom og sport
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet "Erasmus for alle" vedrørende uddannelse, ungdom og sport

  Konkurrence

  • Anvendelse af forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser

   

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 24/11/2011  |Til toppen