Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

15/11/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Strasbourg - Endelig dagsorden for mødet den 15. november, der i denne omgang bl.a. kommer til at handle om regler for kreditvurderingsinstitutter, politikken for indre anliggender samt retlige anliggender, fundamentale rettigheder og EU-borgerskab + Kommissionens arbejdsprogram for 2012

  Mødetr starter kl 13:00!

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2012 - mod fornyelse i Europa

  Koordinering af Kommissionens politikker / Budget og finansiel planlægning / Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet "Retlige anliggender" for perioden 2014-2020
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet "Grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab" for perioden 2014-2020

  Koordinering af Kommissionens politikker / Budget og finansiel planlægning / Indre anliggender

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et åbent og sikkert Europa: budgettet for indre anliggender 2014-2020
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et finansielt støtteinstrument i forbindelse med de ydre grænser og visumudstedelse
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et finansielt støtteinstrument for politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og krisestyring
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fond for asylspørgsmål og migration
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for fonden for asylspørgsmål og migration og for det finansielle støtteinstrument for politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og krisestyring

  Konkurrence

  • Kommissionens beslutning om en procedure vedrørende anvendelse af TEUF-traktatens artikel 102 og EØS-aftalens artikel 54

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EF om forvaltere af alternative investeringsfonde for så vidt angår overdreven anvendelse af kreditvurderinger

  Indre anliggender

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Samlet tilgang til migration og mobilitet
  • Grønbog om retten til familiesammenføring for tredjelandsstatsborgere, som er bosiddende i Den Europæiske Union (direktiv 2003/86/EF)

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 15/11/2011  |Til toppen