Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/11/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Foreløbig dagsorden mødet den 9. november 2011 med emner som Kommissionens forretningsorden og euroen, virksomheder i en global verden, told og skat samt nye sundheds- og forbruger-programmer

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Beslutning truffet af Kommissionens formand vedrørende næstformanden med ansvar for økonomiske og monetære anliggender og euroen.
  • Kommissionen beslutning om ændring af sin forretningsorden
  • Orienterende drøftelse om den kommende årlige vurdering af væksten

  Erhvervsliv og iværksætteri

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Small Business, Big World" - et nyt partnerskab til støtte for SMV i globaliseringen - Læs mere...

  Koordinering af Kommissionens politikker / Finansiel programmering og budget / Beskatning og toldunion

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for told- og skatteområdet i EU for perioden 2014-2020 og om ophævelse af beslutning 1482/2007/EF og 624/2007/EF  - Læs mere...
  • 

  Koordinering af Kommissionens politikker / Finansiel programmering og budget / Sundhed og forbrugerpolitik

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram for perioden 2014-2020 - Læs mere...
  • 
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en tredje EU handlingsplan på sundhedsområdet (2014 - 2020) med titlen "sundhed til støtte for vækst" - Læs mere...

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 09/11/2011  |Til toppen