Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/10/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet onsdag den 5. oktober 2011, der i denne uge mest handler om lovgivningspakken for samhørighedspolitikken 2014 til 2020

  Mødet starter kl. 9:30

  Samordning af Kommissionens politikker / økonomiske og monetære anliggender / budget og finansiel programmeringt / maritime anliggender og fiskeri / regionalpolitik / beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion / landbrug og udvikling af landdistrikter - Læs mere... 

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond som omfattet af den fælles strategiske ramme, og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006

  Regionalpolitk

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den Europæiske Unions solidaritetsfond i fremtiden
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1084/2006
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, om støtte til investeringsmål til fordel for vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludviklings bidrag til det europæiske territoriale samarbejde
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning  om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde for så vidt angår nærmere bestemmelser, forenkling og forbedring af dannelsen af denne type grupper

  Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den europæiske Socialfond og om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for perioden 2014-2020
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et EU-program for social ændring og innovation

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 05/10/2011  |Til toppen