Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

07/09/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Endelig dagsorden for mødet den 7. september 2011 i Bruxelles, der denne gang hovedsageligt kommer til at handler om EU's energipolitik og energi-samarbejde med lande uden for EU

  Energi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om energiforsyningssikkerheden og internationalt samarbejde: EU's energipolitik: samarbejde med partnere uden for EU - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af mekanisme for udveksling af informationer som led i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet - Læs mere...

  Forbindelser med tredjelande

  • Den seneste udvikling på det udenrigspolitiske område

  Diverse

  • Den seneste udvikling på det økonomiske område

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 12/09/2011  |Til toppen